Om Biosym:

 

Biosym är en 100% danskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av högkvalikativa vitamin-och mineralpreparat och naturläkemedel och kosttillskott.
Hur det startade:
Biosym grundades 1986 av Kurt Winberg Nielsen, som var grundaren av Biopatien i Danmark, och har även ett imponerande konstnärskap bakom sig, och Kim Nielsen, son till Kurt Winberg Nielsen. ”Idéer till nya effektiva preparat, hade vi gott om. Vi hade före bildandet av Biosym samarbete med flera andra företag inom branschen där vi stod för utvecklingen och sammansättningen av sina förberedelser. Gradvis, dock kände vi att viljan att satsa på innovation inom industrin har minskat, och som en följd av detta valde vi i stället att utveckla och tillverka vårt eget produktsortiment.”
Biosym uttalade mål:
Uttalade mål har alltid varit att förbättra folkhälsan i de länder där vi verkar. För detta ändamål har förfarandet alltid varit att utveckla effektiva formuleringar av mycket hög kvalitet, baserad på den senaste forskningen inom området och erfarenhet av kompletterande behandling. Denna utveckling har resulterat i en mycket stark serie preparat som kännetecknas av det faktum att vi aldrig kompromissar när det gäller kvalitet, styrka och balans.
Från idé till produkt:
Produkterna har ofta utvecklats med utgångspunkt för ett problem eller ett tillstånd som vi har försökt att åtgärda. Exempel är preparat som Osteoform, vilket är ett resultat av flera års forskning p.g.a växande problem i förhållande till benhälsa och osteoporos. Beredningen representerar ett helt nytt sätt att tackla problemet, och är otroligt väldokumenterade.

Ett annat bra exempel är beredningen D-sön, som utgör ett nytt sätt att avstå vitamin D på.

Det är – som nämnts – den massiva forskningen på näringsämnen, antioxidanter, kosttillskott, m.m. Det är konst, är att skilja god forskning från de dåliga, för det kommer säkert också publicerade studier av mycket tvivelaktig kvalitet.

När vi har bedömt sammansättning och styrka av aktiva ingredienser i en ny produkt – baserat på de kriterier som vi nämnde tidigare – påbörjas en omfattande forskning för att hitta rätt material till den nya formuleringen.

 

Många leverantörer:
Det finns många leverantörer av samma vara, och det är därför något av en djungel där det finns många och stora fallgropar. Råvaror ser ofta mycket pålitlig ut på papperet, men dyker man ner i informationen om tillverkningsprocessen, källmaterial, användning av hjälpmedel, osv, ser man ofta något helt annat, och det är därför oerhört viktigt att vi är noggranna och ytterst kritiska i denna fas.

När vi har hittat en trovärdig och lämplig råvaruleverantör, besöker vi även tillverkarens anläggningar för att säkerställa att produktionen sker under säkra förhållanden innan vi tillåter användning i våra förberedelser.

 

Förnyelse:
Vi utvecklar ständigt våra produkter, så de är alltid i linje med den senaste kunskapen och bygger på omfattande, seriös forskning inom vårt område, som gärna tar plats i världen i dag.

Tillverkning av godkända växtbaserade / starka vitamin-och mineralpreparat är mycket krävande för tillverkningsprocessen, och Biosyms specialister har tagit hänsyn till detta vid produktionen av sådana preparat.

Standarden i våra produkter innefattar förjande:

  • Alla råvaror skall vara standardiserade – dvs. kontroll och mätbara, och absolut rena.
  • Alla produktionsprocesser från råvara till färdiga produkter övervakas som ett läkemedel, och som ingår i en produktions-regel som kontrolleras kontinuerligt.
  • Förpackningar och lagring genomförs under kontrollerade förhållanden, med dagliga temperatur- kontroller, etc.
  • Vi utför stabilitets-tester på våra produkter, så att även om en produkt används nära till sista dagen, får användaren det som deklareras på etiketten.
  • Alla producenter skall besiktigas av Biosyms experter innan vi kan använda deras råvaror för att säkerställa att leverantören har kontroll över sin produktion, och kan producera råvaror av godtagbar kvalitet. Många potentiella leverantörer sorteras ut från denna fas.
  • Säkerheten för våra läkemedel påvisas genom löpande rapportering till de danska hälsomyndigheterna genom den så kallade periodiska säkerhetsrapporten,(Product Safety Update Report).
  • Kvaliteten på våra läkemedel påvisas genom löpande rapportering till de danska myndigheterna genom den så kallade PQRS (Product Quality Review)
    Tillåten variation är mycket mindre på läkemedel än på kosttillskott. Ett kosttillskott kan variera mellan 80-150% jämfört med vad etiketten deklarerar. Vid mediciner finns gränser + / – 5%.