Över 670 000 amerikanska barn drabbas varje år av öroninflammation. Tiotusentals tuber opereras in i örat hos barn och hundratusentals antibiotikakurer skrivs ut. Kostnaden är över 3,5 miljarder amerikanska dollar. Öroninflammation drabbar två tredjedelar av alla barn innan de fyllt 2 år och är den främsta orsaken till nedsatt hörsel hos barn. Dr Nsouli vid Georgetown University School of Medicine, USA gjorde en studie med 104 barn med upprepade öronproblem.

Nästan en tredjedel av dessa var allergiska mot mjölk och en tredjedel mot vete. 81 av 104 var allergiska mot vanliga födoämnen som de intog dagligen. 70 av 104 upplevde en markant förbättring inom 4 månader efter det att de uteslutit vete och mjölk från kosten. När man återinförde mjölk och vete fick 66 av barnen besvär med öronen igen.