• Klorofyll är det gröna pigmentet som är huvudreceptor vid fotosyntes. Klorofyllin är en vattenlöslig form av klorofyll och har samma egenskaper.
  • Klorofyll har antioxidanta, antiinflammatoriska och sårläkande egenskaper.
  • Klorofyll är desinficerande och används för att minska lukten av andedräkten, urinen, avföringen och infekterade sår. Det är speciellt betydelsefullt för äldre personer och personer som har sjukdomar där de förlorar kontrollen av blåsan eller tarmtömningen. Det passar utmärkt till dem som har en iliostomi eller kolostomi. Det motarbetar dålig lukt samt infektioner.
  • Klorofyllrik tillskott inne¨åller även betydelsefulla mängder av K-vitamin och gynnar koagulering av blodet för t.ex de som har svårt att läka sår.
  • Klorofyll motarbetar stenbildning i njurar och galla.
  • Klorofyll motarbetar utveckling av tumörer och cancer.
  • Klorofyll motarbetar åderförkalkning samt verkar sänka förhöjda kolesterolvärden.

Näringskällor: Mörkgröna grönsaker, nässlor, alfalfa, alger, spannmålsgräs (t.ex Greensdryck)